Εκτύπωση

COST MANAGMENT

Posted in ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η μεγάλη μας εξειδίκευση σε έργα υψηλού κοστολογικού «βάρους» (όπως ξενοδοχειακές μονάδες 4 & 5 αστέρων) μας επιτρέπει  να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον προϋπολογισμό ενός έργου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία εκείνα που ενδέχεται μελλοντικά να αναδείξουν κρίσιμα κοστολογικά ζητήματα. Εγγυόμαστε και διασφαλίζουμε τα όρια μέσα στα οποία επιθυμεί να κινηθεί ο εκάστοτε επενδυτής, εστιάζοντας στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου προσφέρουμε:

  • Value Engineering
  • Pricing & Negotiation
  • Contractors’ and subcontractor’s evaluation
  • Cost Planning
  • Viability Assessment
  • Procurement & Contract Documentation
  • Risk Analysis
  • Quantities’ controlling
  • Payment controlling
  • Cost Reporting